Att välja språk för sin uppsats

Min ursprungliga tanke var att skriva min uppsats på engelska. Engelskan har två klara fördelar i det att man inte behöver översätta modeller och begrepp som används (hur låter t.ex. värdenätverk mot value constellations) samt att uppsatsen helt enkelt blir tillgänglig för en större målgrupp.

Att skriva på engelska har dock den stora nackdelen att man ställer sig vid sidan av den debatt som pågår på svenska samt att intervjuer i en kvalitativ studie på den svenska marknaden faktiskt bäst genomförs på svenska och förmedlas bäst oöversatta.

Idéprocessen inför denna uppsats startade i varje fall på engelska och kan hittas på nolsson.com/thesis. Där någonstans formades de första idéerna kring ämnet och de tidiga ledtrådarna till vilken inriktning detta skulle ta. Än så länge är dock ämnesvalet inte helt spikat och jakten efter rätt inriktning pågår fortfarande.

blog comments powered by Disqus