Var kan jag bidra i debatten?

Idag funderar fler än någonsin kring mediernas framtid. Alla är experter och alla har en åsikt, något som de ansvariga på tidningshusen definitivt borde ta till sig. Det är få förunnat att ha en sådan stor mängd människor processande samma problem, jag är övertygad om att gåtan kommer få sin lösning någonstans där de som jobbat med media i trettio år och de som fått upp ögonen för detta det senaste halvåret möts.

I princip alla problem, möjligheter och hot processas i denna pågående diskussion. Det finns en enorm mängd tankar nedskrivna och en väldig bredd på argumenten. Vad jag funderar kring är vad jag skulle kunna skapa med en uppsats som skulle tillföra något till denna debatt som inte redan är sagt.

Vad jag inte ser i debatten och där jag tror att jag skulle kunna tillföra något är ett helhetsperspektiv. Diskussionerna kring mediernas framtid rör sig allt som oftast inom enskilda sakfrågor. Hur ska tidningarna hantera Google News? Hur ska man öka intäkterna från annonseringen online? Hur ska man använda de nya mediekanalerna för att förbättra produkten?

Genom ett bredare systemperspektiv hoppas jag istället kunna skapa en helhetsbild av situationen och förhoppningsvis kan denna helhetsbild även bli en viktig komponent i diskussionen kring de enskilda frågorna. En helhetsbild hjälper inte bara att åskådliggöra vilka områden som faktiskt är kritiska, förhoppningsvis kan den även skapa insikter om hur olika problem och lösningar kan samverka och stärka varandra.

I dagsläget kommer utgångspunkten för min uppsats vara de förändringar i tidningarnas organisation som nya distributionskanaler medför i form av samarbeten och intäktsdelningar.

blog comments powered by Disqus