Vad hände med morgontidningarnas personal 2001?

De senaste dagarna har jag tittat en hel del i gamla årsredovisningar från våra tre största morgontidningar, DN, GP och SvD. Redovisningsmetoderna är lite olika mellan tidningarna och det faktum att samtliga är företag i större koncerner gör det svårt att härleda intäkter och kostnader (t.ex. är SvD den enda av de tre som särredovisar intäkterna från webben).

Tanken med att sammanställa data ur årsredovisningarna är att skapa en bättre bild av vad en morgontidning är och hur tidningsekonomi fungerar. Fokus har legat på intäktssidan men jag har även tagit mig en titt på kostnaderna. Kostnaderna är dock svårare att följa då de kommer från så många håll att de oundvikligen klumpas ihop. Personalkostnader redovisas iaf separat för samtliga tidningarna och GP & SvD redovisar även sina distributionskostnader separat.

Det är dock viktigt att notera att personalkostnader inte alls behöver vara något slags mått på hur mycket resurser som läggs på personal hos en morgontidning, ett fall i personalkostnader kan t.ex. vara ett resultat av en ökad mängd konsulter istället för anställda. Personalkostnader omfattar inte heller kostnader som kan härledas till personal som datorer, kontorsplatser osv.

Nu till min fråga, vad hände egentligen med morgontidningarnas personal 2001? Kika på grafen nedan:

personal som del av kostnader

Vi känner ju till att 2001 blev ett krisår för många tidningar (och många andra branscher för den delen). Vi kan även se att tidningarna (speciellt GP) drog ned på personalen detta och följande år. Men grafen visar personalkostnader som andel av totala rörelsekostnader vilket betyder att personalkostnader helt enkelt blev en mindre utgift för tidningarna proportionellt sett. Neddragningen på de andra kostnaderna hängde alltså inte med.

Som jag nämnde ovan kan detta helt bero på enkla saker som omorganiseringar där man istället för att anställa personal t.ex. ökat mängden inköpt material av frilansande journalister eller dylikt, detta går dock inte att utläsa av årsrapporterna.

Skulle någon som varit aktiv i branschen under denna period kunna hjälpa mig att tolka denna graf? Vore mycket tacksam för svar både i kommentarerna eller som mail till niklas@webpal.se!

 • Gjorde en snabbkoll, men kunde inte se när det skapades. Men här ser du exempel på hur ett sådant bolag kan se ut:
  http://allabolag.se/5565855094

 • Har kikat i dotterbolagens rapporter nu, och det verkar som om säljbolagen faktiskt har en roll i det hela. För att ta DN som exempel så drog verksamheten i Dagens Nyheter Annonsförsäljning faktiskt igång just 2001 och anställer i dagsläget cirka 100 personer.

  Om man slår ihop detta bolags personalkostnader med moderbolagets så närmar man sig dock fortfarande inte de 30% av kostnaderna man hade vid 2000, ett snabbt överslag utan hänsyn till andra kostnader än personal i dotterbolaget ger istället cirka 20% av kostnaderna som personalkostnader 2008 (ca 18% utan säljbolaget). Det ska dock även påpekas att DNs totala kostnader ökade ganska kraftigt 2001 och har hållit sig på en högre nivå sedan dess.

  Är dock medveten om att det är ytterst vanskligt att dra några slutsatser från årsredovisningar, kostnaderna kan helt enkelt flyttat runt lite i redovisningen (vilket dock inte förklarar att det hänt samtidigt för DN, GP och delvis SvD).

  Det jag sitter och funderar på är självfallet ifall man helt enkelt skurit ned journalistiken och satsat mer på inköpt och omskrivet material. Någonstans finns ju en intressant jämförelse med en bloggare som är 90% personalkostnad...

 • Jag tror det var i den vevan som alla skapade separata säljbolag, man bröt alltså loss annonsförsäljningen från modern. Du borde kunna läsa ut det ur verksamhetsberättelsen om jag är rätt på det.

 • Vare sig man dragit ner på personal eller inte så är datan oerhört relevant för tidningsbranschen. Vore, precis som du frågar efter, riktigt intressant att höra vad någon aktiv kan säga om dom här siffrorna. Grymt jobb! Jag har följt bloggen ett tag men det här va fan helt klart bästa poste, keep up the good work!!

 • Tack Adam, har varit en hel del pillande och rotande i de gamla årsredovisningarna men nu har jag en ganska rejäl mängd intressanta data att kika på :)

blog comments powered by Disqus