Vad är den journalistiska produkten och hur har den förändrats?

En grundförutsättning för att kunna arbeta med frågor om distribution och intäkter i nya medier är självklart att försöka sätta fingret på vad den journalistiska produkten egentligen är. Vad är det som driver oss till att konsumera journalistik egentligen.

Nu finns det ju en mängd olika former av journalistik varför frågan (och därmed svaret) självklart blir ganska bred. Det är förmodligen andra behov som driver oss till att konsumera artiklar om kändisar och kriget i Irak.

Någonstans här finns ändå tidningarnas erbjudande och i detta erbjudande finns även svaret på hur tidningarna bäst kan ta vara på nya medier. Detta måste vara utgångspunkten i diskussionen om vilken position tidningarna ska ta på internet.

Internet kommer nämligen med två nya saker till tidningarna. Dels kommer det med nya (hårdare konkurrensutsatta) sätt att nå ut med sitt gamla erbjudande, och dels kommer det med en möjlighet att ta till vara på sina kompetenser för att bredda det befintliga erbjudandet.

Att förbättra sitt gamla erbjudande kan innebära att man snabbare än tidigare når sina läsare med nyheter och att bredda det befintliga kan innebära att man för första gången faktiskt bjuder in läsarna till en riktig dialog.

Just denna aspekt där man bjuder in läsarna som medproducenter av nyhetsupplevelsen är extra intressant, dels för att det inte kunnat göras förut och dels för att det kraftigt ändrar vår upplevelse av den journalistiska produkten.

Jag kommer nog försöka mig på en klassificering av vilka behov som driver oss till mediekonsumtion framöver, har du länkar i ämnet mottages de tacksamt!

blog comments powered by Disqus