Tidningarna igår och idag

Denna vecka har jag letat runt en del och läst in mig på hur situationen för tidningarna faktiskt ser ut. Vi hör mycket om upplageminskningar, knappa intäkter från annonserna på webben och så vidare. Jag ska framöver göra en sammanställning av de data jag rotat fram med en egen lägesrapport, inte bara i tidningarnas perspektiv, utan även läsarnas (Tidningskrisen har ju i själva verket haft en hel del otroligt positiva effekter för läsarna genom den ökade konkurrensen om både medieutrymme och nyhetsrapportering).

En bra utgångspunkt för att få ett grepp om situationen har varit TUs Svensk Dagspress 2009. Att sedan gå vidare i de källor som hänvisas till kompletterar bilden ytterligare.

En given destination för att fortsätta fördjupningen har varit Dagspresskollegiet som erbjuder en hel del matnyttiga forskningsrapporter och mer lättuggade PM. Några favoriter har varit rapporten Newspaper in a Changing Media World av Josefine Sternvik, Ingela Wadbringer och Lennart Weibull (2008) och de två PMen Internetanvändningens upplevda inverkan på annan mediekonsumtion (2006, lite gammal) och Bloggare – vilka är de? (2008).

Jag har även fått möjlighet att bli så irriterad att jag rev sönder PMet Papperstidningen bättre på allt – utom på snabba nyheter efter läsning. PMet dryper av frågeställningar i stil med ”Vilken har bäst papperskvalité, en tryckt morgontidning eller en morgontidning på internet?” och slutsatser i samma stil.

För att ge mig själv lite tid till eftertanke har jag även gett mig på en omläsning av Managing Media Companies – harnessing creative value (2005) vilken faktiskt är en bra mycket trevligare upplevelse vid andra läsningen och ger ett intressant systemperspektiv på mediabranschen.

  • Peter Wirhed

    Hej Niklas,

    spännade ämne och metod du valt för magisteruppsatsen. När kommer vi kunna ta del av din kommande lägesrapport och det slutgiltiga resultatet tror du?

  • En lägesrapport om media idag kommer förhoppningsvis redan om ngn vecka. Den färdiga uppsatsen beräknas vara färdig i mitten av januari (preliminärt). Har dock inte spikat en slutgiltig frågeställning ännu, idéer mottages tacksamt :)

  • Vore intressant att få höra *lite* mer om vad du anser om de rapporter som du inte slet i stycken. För egen del har jag med åren blivit allt mer skeptisk till DPK:s rapporter, och ståndpunkter. Se tex det här från idag, förutsatt att det är korrekt citerat: http://twitter.com/ddesk/st...

  • Hehe, jo jag slet inte alla i stycken :) är annars ganska förtjust i formatet med PM. Största problemet med att använda materialet är ju egentligen att det blir gammalt så pass snabbt, har vår betalningsvilja på nätet tex förändrats sedan "betala för nyheter på internet?" (2003, arbetsrapport 15). Är lite fundersam till om denna typ av undersökningar verkligen är applicerbara 6 år senare.

    Har dock ett par arbetsrapporter kvar att ta mig igenom, återkommer med ett helhetsintryck när jag är klar!

blog comments powered by Disqus