Displaying posts tagged with

“Värde”

Sep
20
2009

Vad är den journalistiska produkten och hur har den förändrats?

En grundförutsättning för att kunna arbeta med frågor om distribution och intäkter i nya medier är självklart att försöka sätta fingret på vad den journalistiska produkten egentligen är. Vad är det som driver oss till att konsumera journalistik egentligen.
Nu finns det ju en mängd olika former av journalistik varför frågan (och därmed svaret) självklart blir [...]