Öppen innovation

”Open innovation is a paradigm that assumes that firms can and should use external ideas as well as internal ideas, and internal and external paths to market, as the firms look to advance their technology”

- Chesbrough, H.W. (2003). Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology

Öppen innovation är precis vad som sker med tidningarna när alla plötsligt är medieexperter och har en åsikt om deras framtid. Det kan låta självklart men innebär på många sätt ett paradigmskift för sättet att organisera sig.

Det fina med dessa tankar är att de går hand i hand med min grundtes om hur sänkta externa transaktionskostnader löser upp företag (varför organiserar vi oss överhuvudtaget i mini-planekonomier? Läs Coase, Theory of the Firm) och får dem att fokusera mer på samarbeten (värdenätverk/konstellationer) med andra företag istället för att expandera internt.

Jag ser fram emot att läsa en hel del av Henry Chesbrough i arbetet med uppsatsen!

blog comments powered by Disqus