Nu kör vi igen!

Efter en liten (?) tids uppehåll är det nu dags att sätta igång igen och knyta ihop säcken kring denna uppsats.

Det ganska långdragna uppbrottet har flera anledningar, framförallt började jag i november förvärvsarbeta och hade svårt att prioritera upp uppsatsen. I februari blev sedan min dator norpad under lunchen, och oförutseende som jag varit fanns varken backup eller mailkopior på det jag hittills skrivit.

Med lite distans till förra höstens arbete och ett visst nytt fokus för uppsatsen är jag dock igång igen och planerar att nu börja knyta ihop trådarna och bygga en modell utifrån den data jag samlat in.

Bloggen kommer dock inte ha samma framträdande roll som tidigare, jag ska dock försöka plocka ut godbitarna i uppsatsen för publicering här.

blog comments powered by Disqus