Läsvärt – 28 September 2009

  • Betalt på nätet? – diskussion om hur medierna ska tjäna pengar på internet. | SvD
    Hela bloggstafetten läsvärd faktiskt. Reflekterar dock, precis som Fredrik Karén, om vari allmänhetens intresse i den här frågan ligger. Som nyhetskonsument blir journalistiken varje dag starkare, nya kanaler uppstår och priset för nyheter närmar sig gratis.
  • Nine Workspaces Where Famous Folks Get Stuff Done
    Uppsatsen skrivs mestadels i köket i min relativt rymliga etta. Artiklar och böcker konsumeras i soffan. Lite avis på Steve Jobs fina lampa :)
  • Skilj på äpplen och päron i betaldebatten
    Paketering är lite förbisett men mycket intressant, förutsättningarna med internet som distributionskanal gör ju egentligen paketering helt ointressant för oss som slutkonsumenter, det är ett nästintill lika litet klick mellan sport och kulturdelen i SvD som mellan sportdelen i SvD och kulturdelen i DN.
blog comments powered by Disqus