Displaying posts filed under

Processen

Jul
29
2010

Nu kör vi igen!

Efter en liten (?) tids uppehåll är det nu dags att sätta igång igen och knyta ihop säcken kring denna uppsats.
Det ganska långdragna uppbrottet har flera anledningar, framförallt började jag i november förvärvsarbeta och hade svårt att prioritera upp uppsatsen. I februari blev sedan min dator norpad under lunchen, och oförutseende som jag varit fanns [...]

Okt
21
2009

Sakta men säkert framåt

Uppsatsen har de senaste veckorna gått in i en ny fas där informationsinsamlingen smalnat av och blivit mer fokuserad mot det område jag kommer beröra direkt. Mycket tid har därför gått åt till att strukturera och lägga upp en plan för vilka teorier som kommer bli relevanta att använda i min analys. Ett utkast av [...]

Sep
17
2009

Att välja språk för sin uppsats

Min ursprungliga tanke var att skriva min uppsats på engelska. Engelskan har två klara fördelar i det att man inte behöver översätta modeller och begrepp som används (hur låter t.ex. värdenätverk mot value constellations) samt att uppsatsen helt enkelt blir tillgänglig för en större målgrupp.
Att skriva på engelska har dock den stora nackdelen att man [...]