Inledning

Nedan följer ett utkast till inledning på min uppsatsen. Tanken är att på ett så enkelt och tydligt sätt som möjligt sätta in läsaren i den nuvarande situationen för att på så vis naturligt flytta sig vidare till en problemformulering. Jag tror nog att jag kan ha tagit i aningen i målandet av svarta mål på horisonten i denna lägesrapport, tanken är dock att väcka alarmklockan hos läsaren och därigenom bygga intresse för den fortsatta uppsatsen.

Nu som alltid är jag självfallet mycket intresserad av kommentarer och förbättringsförslag!

Tidningskris

Den 8e december 2008 ansökte den amerikanska mediejätten The Tribune Company om konkurs. Bland bolagets innehav fanns ett baseball-team, 23 tv-stationer och 12 dagstidningar. Två av dessa tidningar var i upplaga bland de åtta största i USA.1 Strax därefter, i februari 2009, ansökte landets tredje äldsta dagstidning The Philadelphia Inquirer om konkursskydd tillsammans med 20 andra dagstidningar inom samma mediegrupp.2

För den som följt de amerikanska tidningarnas utveckling en period kom den plötsliga strömmen av nedlagda tidningar inte som någon överraskning, mellan 2005 och början av 2009 hade de amerikanska dagstidningarnas sammanlagda börsvärde redan minskat med dryga 90%.3 Under samma period hade deras rörelsemarginal halverats från tidigare 20% (2004) till dåvarande knappa 10% (2008).4

Den amerikanska tidningsbranschens kris hade uppstått ur, och eldats på av, ett antal olika otursamma faktorer. På många sätt kan man se det som en perfekt storm som ansamlats, samtidigt som marknaden för tidningarnas produkt häftigt förändrats på mycket kort tid.

En vanlig förklaring till krisens utveckling i USA är kombinationen av en konsolideringsvåg mellan mediehus och en oväntad kraftig negativ annonskonjunktur.5 Ett antal av de mediehus som tvingats i konkurs kunde till och med visa upp positiva rörelseresultat, men drogs med stora skulder som man dragit på sig i köp av andra mediebolag.6

Utöver dessa akuta problem lider dock den amerikanska tidningsbranschen även av ett långsiktigt strukturellt problem som började redan med internets intåg i vår mediakonsumtion. Internets påverkan på dagstidningarnas ekonomi är svår att överskåda, även om ett försök görs i denna uppsats, och verkar på flera delar av tidningarnas verksamhet. Ett av de mer uppmärksammade exemplen är den amerikanska webbplatsen Craigslist som med sina gratis radannonser7 beräknas ha plockat bort uppemot 10 miljarder dollar i annonsintäkter från dagstidningarnas resultat, på vissa redaktioner kunde dessa radannonser uppgå till nära 60 procent av intäkterna innan Craigslists intåg.8,9 Samtidigt med denna typ av ny konkurrens har tidningarna haft svårt att själva finna lönsamhet i sina webbpublikationer, och vad som tidigare såg ut som en ostoppbar tillväxt i internetannonsering, runt 33 procent årligen, bröts tillslut under 2008.10

I Sverige lider dagstidningarna av samma strukturella problem som de amerikanska, även om utvecklingen inte är lika långt gången här. Internet har idag (2009) etablerat sig som den tredje största mediakanalen i Sverige och vi disponerar redan kring 19 procent av vår totala medietid där.11 Effekten av detta på dagstidningarna kan tydligt ses på deras upplageutveckling, den Svenska dagspressen har sedan 1999 minskat sin sammanlagda upplaga med dryga 12 procent.12

Internet har även på mycket kort tid etablerat sig som en av våra största annonskanaler med 9 procent av annonsörernas budgetar (2009), detta att jämföra med dagspressen som idag står för cirka 12 procent, långt ifrån gamla toppnoteringar.13 Detta har medfört att de Svenska morgontidningarna i storstäder minskat från sammanlagt 3,7 miljarder i annonsintäkter 1989 till 2,4 miljarder 2009. Tidningarnas totala intäkterna har dock kunnat hållas uppe genom prenumerationspriserna som under perioden ökat med dryga 40 procent.14

Det är fortfarande fler i Sverige som läser en dagstidning en genomsnittlig dag (77 procent) än som använder internet (65 procent). Även här är dock trenden långsiktigt negativ för dagstidningen (år 2000 nådde man 85 procent av befolkningen) medan internet snabbt tar mark (från 32 procent 2000).15 De Svenska dagstidningarna oroas även av varifrån denna minskning kommer, studier visar att dagstidningsläsande initieras i ung ålder och sannolikheten att en person läser dagstidningar är starkt korrelerad med om denna hade tillgång till en dagstidning hemma under uppväxten.16,17 Det kraftiga fallet i dagstidningsläsande bland 80-talister, ett fall som saknar motstycke i historien, har därför blivit ett rejält huvudbry.18

De Svenska mediehusen möter den förändrande omgivningen på olika sätt, och med olika framgång. De söker dock samtliga efter nya vägar att utveckla sin verksamhet på för att undvika de amerikanska tidnignarnas öde. De tre största dagstidningarna i Sverige är (snittupplaga 2008 i parantes) Dagens Nyheter (377 500, Bonnier), Göteborgs-Posten (243 800, Stampenkoncernen) samt Svenska Dagbladet (194 800, Schibsted).19 Av dessa tre har Svenska Dagbladet klarat sig bäst under de nya förutsättningarna och faktiskt ökat både upplaga och annonsintäkter mellan 2002 och 2009.20 Värre har det dock sett ut för Dagens Nyheter och Göteborgsposten som båda tappat kraftigt i upplaga (drygt 10%) under perioden. Samtliga tre har dock behållit positiva rörelseresultat de tre senaste åren.21

Den förändring som inletts i både läsare och annonsörers beteende är redan långt gången även i Sverige och tiden börjar bli knapp för att finna en lönsam position i denna nya omgivning och undvika det öde som drabbade The Tribune Company i USA och många andra med dem. Eller är nedgångarna i upplaga och annonsintäkter bara tillfälliga och inte alls tecken på en strukturförändring? Den tryckta dagstidningen har ju överlevt både radion och TVns intåg i vår mediekonsumtion. Kan de Svenska dagstidningarna kanske klara sig genom att bara rida ut stormen, kan det till och med vara så att det värsta redan är över?


Noter

1 http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/tribune_company/index.html?inline=nyt-org
2 http://www.guardian.co.uk/world/2009/feb/24/advertising-us-recession
3 http://www.stateofthemedia.org/2009/narrative_newspapers_economics.php?media=4&cat=3
4 http://www.nytimes.com/2009/03/12/business/media/12papers.html?_r=1
5 http://www.nytimes.com/2009/03/12/business/media/12papers.html?_r=2
6 http://www.stateofthemedia.org/2009/narrative_newspapers_economics.php?media=4&cat=3
7 En radannons är en kort textannons i en tidning och används framförallt till försäljning mellan privatpersoner. I Sverige är Blocket en motsvarighet till Craigslist.
8 http://www.medievarlden.se/nyheter/2010/01/stefan-melesko-andelsraset-borde-vara-en-branschfraga
9 http://www.stateofthemedia.org/2009/narrative_newspapers_economics.php?media=4&cat=3
10 http://www.stateofthemedia.org/2009/narrative_newspapers_economics.php?media=4&cat=3
11 Nordicom-Sverige Mediebarometer 2009 (Se bilaga 1:1)
12 Nordicom MedieSverige Dagstidningsupplaga vardagar
13 IRM, Stora Reklamkakan 2009 (Se bilaga 1:2)
14 http://www.medievarlden.se/nyheter/2010/01/stefan-melesko-andelsraset-borde-vara-en-branschfraga
15 Nordicom-Sverige Mediebarometer 2009 (Se bilaga 1:3)
16 Reading Between the lines, Debunking common myths about young newspaper readers (Canadian Newspaper Association, 2008)
17 Hushållsprenumeration och morgontidningsläsning 1986-2006, Lennart Weibull 2007
18 http://tu.se/component/content/article/107/2517-hur-youthtopisk-aer-svensk-dagspress
19 Den Svenska Mediemarknaden 2009, Nordicom Sverige
20 Sammanställning årsredovisningar 2000-2010
21 Grafer och sammanställningar i appendix 1:5
 • Aeon Loan Funds

  Är du ivrig att säkra medel för att drömprojekt till dig?

  AEON lånet är att finansiera ditt företag få värdefull sätt

  Har du idéer som värda miljoner, men du saknar den nödvändiga kapital för att

  sätta din idé att testa?

  Har du fått avslag av andra långivare?

  Vill du ha ett hus, men saknar tillräckligt för att skaffa pengar?

  Skulle din ideala nu bil och ändå inte du kan, bara för din

  ekonomiska situation? Om du är intresserad av att få ett lån, vänligen kontakta oss via nedanstående e-postadress för ditt lån begäran: afl@financier.com.

 • Ellis whatton

  Intresserade lån sökare vi är glada att låta dig veta att vårt företag nu erbjuder lån till förmånliga ränta, så behöver du pengar att stärka upp ditt företag? Eller är du i behov av pengar för vissa personliga syften? Varför inte kontakta oss nu då vi erbjuder lån tillprivatpersoner och juridiska personer till en räntesats om 4% och vår varierar lån från $ 5.000 till $ 800.000 under högst 25 år. Intresserade sökande kan kontakta oss via e-post nu för mer information om våra tjänster.E-post elliswhatton@gmail.com

blog comments powered by Disqus