En uppsatsblogg?

Under hösten 2009 skriver jag min d-uppsats (magister) i marknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm. Utgångspunkten för mitt uppsatsarbete har varit att jag velat skriva om något som ligger i tiden och inom ett område där det pågår en aktiv debatt.

Naturligt nog föll valet på tidningsbranschen och de problem denna står inför. Inte nog med att det pågår en intensiv debatt kring dagspressens framtid, tiden är även knapp och branschen är inne i en fas där det snabbt blir kortare och kortare mellan idé och beslut vilket öppnar för en mängd intressant utveckling framöver.

Det finns två anledningar som får mig att vilja dokumentera den här processen på internet. Den ena anledningen är att det är ett utmärkt sätt att sortera tankar och källor på. Men framförallt handlar det om att kunna vara en del av diskussionen och löpande ta del av och bidra till utvecklingen inom området.

De åsikter och kommentarer som ges på denna blogg kommer bli ett minst lika viktigt fundament för min uppsats som den litteratur jag läser under processen. Det är genom den löpande diskussionen jag kommer vässa min förståelse, mina tankar och mina argument.

Från att idag vara någorlunda insatt i tidningarnas situation hoppas jag att inom ett halvår ha skapat mig ett heltäckande systemperspektiv över tidningsbranschen samt ha levererat en slutprodukt som fungerar som en stark inlaga i debatten.

Nu kör vi!

blog comments powered by Disqus