Displaying posts written by

Niklas Olsson

who has written 27 posts for Distribution och intäkter i nya medier.

Sep
19
2009

Kommer dagstidningarna göra om Lowe Brindfors misstag?

I samma veva som diskussionen pågår kring Lowe Brindfors nya hemsida helt i flash påbörjar SvD en bloggstafett om betalväggar på internet. Det finns en ganska intressant koppling mellan dessa två diskussioner.
Mitt största förbehåll mot betalväggar på internet är nämligen just att det har många likheter med att göra om sin site i flash. Det [...]

Sep
18
2009

Är Google ett medieföretag?

Som bekant började ju Google i en sökmotor men har idag vuxit tillsynes slumpmässigt lite i alla möjliga branscher med Gmail,  Google Reader, Blogger och ett gäng till.
Google producerar dock nästintill inget eget innehåll och man har varken journalister eller traditionella redaktörer anställda, kan man vara ett medieföretag ändå? Desto fler försök jag gör att lista [...]

Sep
18
2009

Marknadsföring och distribution av innehåll

En grundläggande distinktion att göra när det gäller nya distributionskanaler är den mellan de kanaler som marknadsför innehåll och de kanaler som faktiskt är innehållet i sig. I traditionella termer kan man jämföra detta med löpsedeln för en tidning och tidningen i sig. En löpsedel driver försäljning av tidningen och utelämnar så pass mycket information [...]

Sep
18
2009

Var kan jag bidra i debatten?

Idag funderar fler än någonsin kring mediernas framtid. Alla är experter och alla har en åsikt, något som de ansvariga på tidningshusen definitivt borde ta till sig. Det är få förunnat att ha en sådan stor mängd människor processande samma problem, jag är övertygad om att gåtan kommer få sin lösning någonstans där de som [...]

Sep
17
2009

Distribution och intäktsmodeller

Utgångspunkten för min uppsats kommer vara mediaföretagens utveckling de senaste tio åren i ljuset av den mängd nya distributionskanaler som uppstått. Från att konsumera våra nyheter på papper vid frukosten följer de idag med oss via en mängd olika gränssnitt (webbläsare, mobiltelefoner, Google News osv) under hela dagen.
Vissa av dessa kanaler har dagstidningarna själva valt [...]

Sep
17
2009

Att välja språk för sin uppsats

Min ursprungliga tanke var att skriva min uppsats på engelska. Engelskan har två klara fördelar i det att man inte behöver översätta modeller och begrepp som används (hur låter t.ex. värdenätverk mot value constellations) samt att uppsatsen helt enkelt blir tillgänglig för en större målgrupp.
Att skriva på engelska har dock den stora nackdelen att man [...]

Sep
17
2009

En uppsatsblogg?

Under hösten 2009 skriver jag min d-uppsats (magister) i marknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm. Utgångspunkten för mitt uppsatsarbete har varit att jag velat skriva om något som ligger i tiden och inom ett område där det pågår en aktiv debatt.
Naturligt nog föll valet på tidningsbranschen och de problem denna står inför. Inte nog med att [...]