Displaying posts written by

Niklas Olsson

who has written 27 posts for Distribution och intäkter i nya medier.

Aug
28
2010

Inledning

Nedan följer ett utkast till inledning på min uppsatsen. Tanken är att på ett så enkelt och tydligt sätt som möjligt sätta in läsaren i den nuvarande situationen för att på så vis naturligt flytta sig vidare till en problemformulering. Jag tror nog att jag kan ha tagit i aningen i målandet av svarta mål [...]

Jul
29
2010

Nu kör vi igen!

Efter en liten (?) tids uppehåll är det nu dags att sätta igång igen och knyta ihop säcken kring denna uppsats.
Det ganska långdragna uppbrottet har flera anledningar, framförallt började jag i november förvärvsarbeta och hade svårt att prioritera upp uppsatsen. I februari blev sedan min dator norpad under lunchen, och oförutseende som jag varit fanns [...]

Okt
26
2009

Fokus på morgontidningar

För att angripa tidningskrisen och närma sig en förståelse för hur internet påverkar tidningsbranschen krävs två insikter. Jag har valt att börja i historien, både radion och TVns intåg erbjuder intressanta fallstudier över tidigare krafter på annonsmarknaden och mediekonsumtionen som tidningsbranschen fått ta sig ann. Utöver historien krävs även en förståelse för tidningsekonomi, och framförallt [...]

Okt
23
2009

Vad hände med morgontidningarnas personal 2001?

De senaste dagarna har jag tittat en hel del i gamla årsredovisningar från våra tre största morgontidningar, DN, GP och SvD. Redovisningsmetoderna är lite olika mellan tidningarna och det faktum att samtliga är företag i större koncerner gör det svårt att härleda intäkter och kostnader (t.ex. är SvD den enda av de tre som särredovisar [...]

Okt
21
2009

Sakta men säkert framåt

Uppsatsen har de senaste veckorna gått in i en ny fas där informationsinsamlingen smalnat av och blivit mer fokuserad mot det område jag kommer beröra direkt. Mycket tid har därför gått åt till att strukturera och lägga upp en plan för vilka teorier som kommer bli relevanta att använda i min analys. Ett utkast av [...]

Okt
13
2009

Skillnaden mellan vana och värde

Det händer sig lätt att man i jämförelse mellan en papperstidning och ett digitalt dito ser internet som en rent disruptiv teknologi. Detta kan i själva verket vara problematiskt, och då inte bara för att teorin om disruptiva teknologier egentligen är fixerad vid fysiska produkter och inte tjänster (ser vi fysiska produkter som rena bärare [...]

Okt
8
2009

Vad är internet?

Är det helt enkelt gratis (demokratiserad om ni så vill) distribution av information?
Uppdaterad
En mer teknisk definition hittar vi hos Google (tack @cdaven)
Googles egen (och vårt samlade medvetandes?) definition hittar vi här: svenska, engelska (tack @PeterRosdahl)
Men frågan kvarstår: vad är den underliggande drivande kraften bakom internet, är det möjligheten till att distribuera information gratis [...]

Okt
7
2009

Läsvärt – 07 October 2009

What consumers want from online news – McKinsey Quarterly – Media & Entertainment – PublishingLite äldre undersökning om internetbeteende (2007) med en tydlig poäng: nyhetskonsumenter på internet har en tendens att vända sig till flera källor för information, något som öppnar upp för aggregatorer (tänk Google News).
Lite osäker på hur relevant denna undersökning är idag [...]

Okt
5
2009

Är tidningarnas kärnkompetens att göra papperstidningar?

Jag läser Levitts klassiska Marketing Myopia (1960) och får återigen anledning att förundras över hur mycket historien upprepar sig. I stora drag berör Marketing Myopia problemet att företag i tillväxtbranscher har en tendens att börja fokusera allt för starkt på att förbättra sin produkt och därigenom definierar sin marknad för snävt. T.ex såg Hollywood vid [...]

Okt
4
2009

Internet som disruptiv kraft på annonsmarknaden

Något som ofta förbises är att mängden pengar företag spenderar på marknadsföring inte är relaterad till strukturförändringar i tidningsbranschen, utan till ekonomin i stort och konjunkturen (samt tusentals mindre faktorer som vi bara kan gissa oss till, som att högre levnadsstandard leder till mer marknadsföringskostnader inbakade i produktpriser när varumärken blir viktigare).
Internet har alltså inte [...]