Är tidningarnas kärnkompetens att göra papperstidningar?

Jag läser Levitts klassiska Marketing Myopia (1960) och får återigen anledning att förundras över hur mycket historien upprepar sig. I stora drag berör Marketing Myopia problemet att företag i tillväxtbranscher har en tendens att börja fokusera allt för starkt på att förbättra sin produkt och därigenom definierar sin marknad för snävt. T.ex såg Hollywood vid TVns intåg denna som ett helt annat erbjudande än bio och hamnade i svåra ekonomiska bekymmer när TVn tog allt större marknadsandelar. Hollywood var tvunget att bredda sitt perspektiv och inse att man producerade underhållning, inte biofilmer.

Och någonstans här har tidningarna gjort likadant. Man har fokuserat på sin produkt, papperstidningen, och förfinat denna marknad intill perfektion. Så kommer internet, och till en början ser man det inte som ett direkt hot (som brukligt är när det kommer en ny disruptiv teknologi), tidningsupplevelsen är ju så mycket sämre på internet sett efter papperstidningens måttstock, och där kommer internet aldrig vinna. Papperstidningen kommer alltid ha bättre papperskvalité än internet.

Men sen upptäcker man att det inte är papperskvalité som är viktigt för kunderna (precis som tågföretagen började inse att det inte var en tågresa resenärerna var ute efter när de började föredra att flyga, det var själva transporten som var produkten).

Och här någonstans måste tidningsföretagen se in i sig själva och raska fram sin riktiga kärnkompetens. Om kärnkompetensen är att skapa papperstidningar ligger man riktigt illa till (se t.ex. Clay Shirkys exempel där 6 av 59 personer på en tidning sysslade med nyhetsrapportering och resten arbetade på att skapa en tidningsprodukt). Vad har man då att ta med sig ut på internet?

Kärnkompetens är ett väldigt intressant begrepp som jag kommer jobba vidare med. I modern tappning innebär ju kärnkompetens inte bara det område där man är aktiv och mest effektiv, utan kan lika gärna vara en förmåga att omforma sig själv efter marknadens nycker (Google bygger t.ex. in 20% egentid för sin personal och utvecklar en kärnkompetens inom att innovera).

Kärnkompetens är även tätt sammanlänkat med den journalistiska produkten, någonstans i denna hittar vi de värden som borde vara tidningarnas kärnkompetens i en bredare mening och däri ligger även svaret på hur de ska överleva i nya medier.

blog comments powered by Disqus